CB Kubussystem - Kubus einbaubox


CB Kubus-Einbaubox


CB Kubus-Einbaubox zu Kubus verzinkt

Artikelnummer

Maße

Listenpreis  

kbebr2222vz 22 x 22 x 16 59,30  
kbebr2232vz 22 x 32 x 20 63,50  
kbebr3232vz 32 x 32 x 20 71,10  
kbebr3280vz 32 x 80 x 35 95,90  
kbebr32120vz 32 x 120 x 35 106,70  

CB Kubus-Einbaubox verzinkt,

Maße 22 x 22 x 16

CB Kubus-Einbaubox verzinkt,

Maße 22 x 32 x 20

CB Kubus-Einbaubox verzinkt,

Maße 32 x 32 x 20


CB Kubus-Einbaubox verzinkt,

Maße 32 x 80 x 35

CB Kubus-Einbaubox verzinkt,

Maße 32 x 120 x 35